Připravili jsme pro vás velké téma, které se bude postupně zaobírat příčinami neplodnosti u žen a mužů. Každý měsíc pro vás jedno konkrétní téma rozvineme a pokusíme se vám daný problém objasnit a zodpovědět tak vaše časté dotazy.

Hned na úvod bychom vám chtěli říct, že naším cílem jsou příspěvky a články s určitou hodnotou a informacemi, které se týkají problémů s početím a obecně tématikou neplodnosti. Na základě našich zkušeností víme, že problematika neplodnosti je v této době více než dvojnásobná. V tomto článku vám chceme postupně přiblížit různé faktory, které mají za příčinu neplodnost u žen i mužů. V některých případech lze příčiny časem vyřešit, avšak existují i takové, o kterých je dobré vědět víc a věnovat jim patřičnou pozornost.

Co znamená pojem neplodnost?

Neplodnost neboli infertilita je definovaná jako neschopnost otěhotnět i po jednom roce provozování častého nechráněného pohlavního styku. I přesto, že je tato doba pro otěhotnění z 90% standardní, způsobuje mnohým párům důvod k nervozitě. V této době trpí bezdětností až 20-25% manželských nebo partnerských párů. Chyba může nastat jak na straně jednotlivce, tak i v obou případech.

Víte, že…
U žen je dle výzkumů nejplodnějším obdobím 20. rok života. S přibývajícími léty schopnost otěhotnění procentuálně klesá. U mužů plodnost také závisí na věku, avšak ne v takové míře jako u žen. U mužů jde především o kvalitu i kvantitu spermií.

Druhy neplodnosti:

 • Primární neplodnost – týká se páru, který nemůže otěhotnět ani po jednom roce provozování pravidelného nechráněného pohlavního styku.
 • Sekundární neplodnost – týká se párů, u kterých již jednou k těhotenství došlo, ale nyní již schopní nejsou.
 • Neobjasněná neplodnost – neschopnost početí způsobená různými fyziologickými či psychickými faktory (antikoncepce, snížená sexuální aktivita, hormonální nerovnováha, genetické problémy, nefunkčnost pohlavních orgánů apod.)

Kdy je dobré navštívit lékaře?

Lékaře je dobré navštívit, pokud po uplynutí 12 – 18 měsíců stále nedošlo k těhotenství, i přes časté provozování nechráněného styku (cca 2x až 3x týdně). Lékař provede základní vyšetření a dokáže tak odhalit, u koho s partnerů je problém popř. i objasnit konkrétní příčinu neplodnosti. Dle problému se pak odvíjí další postupy a řešení příčin či důsledků neplodnosti.

Na co se u lékaře připravit?

V prvé řadě se bude jednat o podrobnou konzultaci, ve které jak žena, tak i muž podají informaci o své rodinné anamnéze, zda trpí na nějaké choroby a nemoci, jaké užívají léky nebo doplňky stravy a také jaká je jejich celková životospráva. Mezi hlavní a leckdy choulostivé téma patří popis toho, jak a kdy u nich styk probíhá, doba jejich snažení o otěhotnění, cyklus ženy a mnoho dalších otázek osobního rázu. Aby se u ženy prokázalo, že dochází k pravidelnému uvolňování vajíčka, musí podstoupit klasické gynekologické vyšetření (především ultrazvuk). Dále je odebrán krevní vzorek na rozbor pro zjištění hladiny hormonů ovlivňující ovulaci či funkci štítné žlázy. Součástí dalších vyšetření je i pravidelné měření ranní bazální teploty a sledování celého ovulačního cyklu. U muže dochází ke standardní kontrole pohlavních orgánů (penis a varlata) a zjištění kvality a kvantity spermií pomocí spermiogramu. Metod i způsobů vyšetření u obou partnerů může být i více a vyžaduje jak trpělivost muže a ženy, tak i psychickou podporu ze strany lékaře.

Jaké jsou příčiny neplodnosti u žen:

 • hormonální poruchy
 • poruchy ovulace
 • životospráva, výživa těla
 • stres, psychická nepohoda
 • předčasná menopauza
 • selhání ovariální funkce
 • morfologicky podmíněná neplodnost, onemocnění pohlavních orgánů
 • vrozená neplodnost, chromozomy

Jaké jsou příčiny neplodnosti u mužů:

 • kvalita a kvantita spermií
 • životospráva, výživa těla
 • nízké libido (impotence)
 • stres, psychický stres (nátlak ze strany ženy)
 • morfologicky podmíněná neplodnost, onemocnění pohlavních orgánů, neplodnost způsobená úrazem
 • vrozená neplodnost, chromozomy, genetika