Název cvičení určitě nebude pro většinu žen ničím novým. Jedná se o sérii cviků, které kromě jiných účinků mohou pomoci i při odstraňování mužské a ženské neplodnosti. Díky této metodě se už hodně párů dočkalo vytouženého otěhotnění.

Pořiďte si DVD cvičení Ludmily Mojžíšové, ať víte, jak správně cviky provádět. Dále doporučujeme užívat i ADIEL čaj Ludmily Mojžíšové na plodnost a početí pro zvýšení šance na otěhotnění.

Ludmila Mojžíšová se narodila v roce 1932 a prakticky celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence poruch pohybového ústrojí. Původním povoláním byla zdravotní sestra, působila však jako rehabilitační asistentka a fyzioterapeutka. V roku 1985 poprvé zveřejnila soustavu cviků doporučenou pro uvolnění a posilnění svalů. Její série speciálních cviků se postupem času velmi rozšířila a dnes se už celkem běžně používá při odstraňování celé řady problémů.

Kdy cvičení Ludmily Mojžíšové pomáhá?

Cvičení je možno s úspěchem použít při:

  • Artróze bederních kloubů
  • Skolióze u dětí
  • Bolestech zad
  • Bolesti vnějších pohlavních orgánů
  • Bolesti při pohlavním styku
  • Nedostavení se menstruačního krvácení u mladých děvčat
  • Nepravidelné nebo bolestivé menstruaci
  • Opakovaných potratech
  • Nemožnosti otěhotnění

Vykonávaní cviků

Cviky nejsou fyzicky nijak namáhavé ani těžko uskutečnitelné. Důležité však je vykonávat jednotlivé úkony přesně a pravidelně. Jen tak může dojít k uvolnění, protáhnutí a posílení svalových skupin. Cviky vykonáváme pomalu, plynulým zapojováním jednotlivých svalů. Nesmí být při nich vyvolaná bolest, jen pocit tahu a napnutí svalů. Pokud si chcete být jistí správným provedením, můžete cvičení vyzkoušet pod vedením školeného fyzioterapeuta.

PaedDr. Marie Zelená podle publikace Ludmily Mojžíšové, kresby: Eva Fantová

Uvedená sestava zahrnuje cviky z nejznámější sestavy paní Mojžíšové – cvičení umožňující otěhotnění. Táto sestava je komplexnější a lépe zahrnuje procvičení celého těla. Cviky je vždy lepší se naučit pod vedením fyzioterapeuta nebo pomocí instruktážního DVD Ludmily Mojžíšové, který naleznete i v našem e-shopu.

1. V sedě na stoličce. Vytáhnout hlavu nahoru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Uvolněně uděláme maximální předklon. hlavy a vzpriamim  (Uvolnění a protáhnutí krční páteře a šíjového svalstva)

2. V sedě na stoličce. Vytáhnout hlavu nahoru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Co největší úklony hlavy vpravo a vlevo. (Uvolnění a protáhnutí krční páteře a šíjového svalstva)

3. V sedě na stoličce. Vytáhnout hlavu nahoru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Předklonem hlavy otáčet vpravo a vlevo. (Uvolnění a protáhnutí krční páteře a šíjového svalstva)

4. V sedě na stoličce. Kroužení rameny vpřed a vzad. (Uvolnění ramenního kloubu)

5. V sedě křižmo. Ze vzpažení skrčit upažmo dolů, zatlačit lopatky dozadu a dolů. Zatlačíme do loktů. Ruce v úrovni ramen, lokty tlačíme vzad. Při vzpažení nádech, při ohýbání dolů upažmo výdech. (Posílení pletence ramenního)

6. V sedě na stoličce, pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, ruce spojené dlaněmi. Taháme dlaněmi od sebe a napínáme prsní svaly. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber. (Posílení prsních svalů)

7. Vzpor klečmo, ruce opřené o stoličku ve výšce asi 30 cm. Zvolna „vyhrbit“ bederní páteř a opět zvolna přehnout nazpět. Při tomto cviku dbáme, abychom procvičovali převážně dolní oblast páteře. (Uvolnění beder)

8. Vzpor klečmo, ruce opřené o stoličku (jako obr.7). Otáčet trup a střídavě upažovat pravou, levou ruku. (Rotační protáhnutí bederní páteře)

9. Vzpor klečmo, ruce opřené o stoličku. Úklony na stranu v oblasti bederní páteře, pohyb nohou proti hlavě. (Uvolnění a protáhnutí v oblasti bederní páteře)

10. Vzpor klečmo. Zvolna vyhrbit bederní páteř, zvolna prohnout. Důležitý je též pohyb hlavou: při přehnutí jde hlava nahoru. (Uvolnění a protáhnutí v oblasti hrudní a horní části bederní páteře)

11. Vzpor klečmo. Otáčet trup a střídavě upažovat pravou a levou ruku. (Protáhnutí do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře)

12. Vzpor klečmo. Úklony (na stranu), pohyb nohou proti hlavě. (Protáhnutí do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře)

 

13. Podpor klečmo na předloktí. Střídavé vyhrbení a prohnutí horní části hrudní páteře. Pohyb hlavy je též důležitý, podívejte se na obr. 10. (Uvolnění a protáhnutí v oblasti horní části hrudní páteře)

 

14. Podpor klečmo na předloktí. Otáčet trup a střídavě upažovat pravou a levou ruku. (Protáhnutí a otočení v oblasti horní části hrudní páteře)

15. Podpor klečmo na předloktí. Úklony (na stranu) v oblasti horní časti hrudní páteře, pohyb nohou proti hlavě. (Protáhnutí v oblasti horní části hrudní páteře)

16. Leh na zádech skrčmo přednožmo, rukami přidržujeme kolena. Přitáhnout kolena k hrudníku, hlavu a hrudník nezdvihat. Potom stáhnout zadek a tlačit kolena do dlaní. (Uvolnění beder a křížové páteře)

 

17. Leh na zádech. Vzpažit, vytahujeme trup do dálky (paže a nohy opačným směrem) tak, že se snažíme vyrovnat všechna zakřivení páteře. (Uvolnění oblasti celé páteře)

18. Leh na zádech. Střídavě klademe kolena v ose beder vpravo a vlevo. (Uvolnění v oblasti kříže)

19. Leh na levém boku, unožovat pravou nohu. Střídat leh na pravém a levém boku. (Uvolnění vazů mezi pravou a levou křížovou kostí)

20. Leh na břiše, levou dolní končetinu pokrčit, pánev přitlačit k podložce. Levé koleno přitáhnout co nejvíc nahoru, případně přitáhnout rukou. Střídáme ohýbání únožmo levou a pravou nohu. (Uvolnění v oblasti kříže, protáhnutí svalů podél páteře, protáhnutí přitahovačů stehen)

21. Vzpor klečmo. Zanožit levou nohu, přitáhnout do dálky a vydržet asi 6 sekund. Hlavu nezdviháme, je v poloze prodloužení trupu. (Posílení v oblasti bederní páteře a sedacích svalů)

22. Leh na zádech. Přednožit, nohama kmitáme nahoře a dole v rozsahu asi 15 stupňů po dobu asi 10 sekund. V druhé fázi následuje leh skrčmo, dvakrát hluboký nádech a výdech. (Posílení břišních svalů)

Naučte se cvičit správně a tím i efektivněji pomocí DVD Ludmily Mojžíšové v našem e-shopu.

Převzaté z časopisu Pohyb je život vydávaného Českou asociací Sport pro všechny.

Zkoušeli jste uvedenou metodu? Znáte někoho, komu pomáhá při těžkostech nebo kdo ji využil ve snaze otěhotnět? Napište nám své zkušenosti.